• MORE PROFESSIONAL
  KOREBIR ÖNÜMLER
  Üznüksiz innowasiýa ylym we tehnologiýa qualityokary hilli we bäsdeşlik bahasy bolan önümleri hödürlemek
 • FASTER COMMUNICATION
  Çalt aragatnaşyk
  Mehaniki pudakda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan marketing toparymyz, müşderiler bilen çalt we täsirli aragatnaşyk gurup biler
 • MORE CHOICE
  KOREBIR SAYLAMAK
  Içgi önümleri, iýmit önümleri, süýt tozy, aerozol, himiki gaplar we umuman enjamy elýeterli edip biler

“Shantou Shinyi Can-Can Machinery Co., Ltd.”

“Shinyi” kompaniýasy döredileli bäri kärhanalaryň garaşsyz innowasiýa kuwwatyny döretmäge, pudakda ýokary derejeli zehinleri yzygiderli özüne çekmäge we Europeewropada, Amerikada we beýleki senagat taýdan ösen sebitlere baryp görmek we öwrenmek üçin esasy tehniki işgärleri guramaga ygrarlydyr.Gözleg we ösüş topary tehniki gözleg bölüminiň, elektrik bölüminiň, satuwdan soňky hyzmat bölüminiň we önümçilik bölüminiň käbir esasy işgärlerinden durýar.Toparyň 13 agzasy bar, şol sanda 4-si kollej derejesi ýa-da ondan ýokary, 2-si bakalawr derejesi ýa-da ondan ýokary.Soňky ýyllarda kompaniýamyz her ýyl ýörite peýdalanmak üçin niýetlenen gözleg we ösüş gaznasy hökmünde esasy girdejisiniň 15% -20% -ini maýa goýdy.Täze gözlenýän we işlenip düzülen önümler yzygiderli işe girizildi we pudakdaky dürli müşderi toparlaryna hyzmat edýär.

Biz hakda
About Us

Hünär derejesi

 • Honorary-certificate-37
 • Honorary-certificate-9
 • Honorary-certificate-10
 • Honorary-certificate-4
 • Honorary-certificate-3
 • Honorary-certificate-1
 • Honorary-certificate-6
 • Honorary-certificate-5
 • Honorary-certificate-7
 • Honorary-certificate-8
 • Honorary-certificate-13
 • Honorary-certificate-38
 • Honorary-certificate-12

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz täze we köne müşderileriň arasynda pudakda ajaýyp abraý gazandy we gymmatly ynam gazandy ..

Indi tabşyryň