Kiçijik gönüburçly bankalar üçin YHZD-S Doly awtoulag önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Ulanylýan gaplar: 1-5L inedördül bankalar (galyplary üýtgetmeli)
Çykyş: 30 CPM
Ulanylýan beýiklik: 80-350mm
Howa basyşy: 0.6 MPA-dan pes däl
Baglanyşyň beýikligi: 1000 ± 10mm
Naprýa .eniýe: üç fazaly dört setirli 380V (dürli ýurtlara görä düzülip bilner)
Bütin setiriň ölçegi: L13100xW1900xH2400mm
Bütin setiriň agramy: 10-njy programma
Bütin setiriň güýji: 25KW


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik prosesi

  • Ingerleşýän ýeri

  • Giňeltmek

  • Iň ýokary flanes

  • Aşaky flanes

  • Aşakda tikin

  • Öçüriň

  • Iň ýokary tikiş

Haryt bilen tanyşlyk

Çyzyk diňe mehaniki kameranyň geçirişini, kamerany eltip bilýän kamerany, kamerany saklap bilýär. Üznüksiz sazlanyp bilinýän tizlik we päsgelçilikli gorag enjamy sebäpli rahat we ygtybarly işleýär.Inedördül prosesi giňeltmek üçin täzeden düzülen çukuryň dizaýny, baharyň ýadaw ömrüniň öňüni almak we bu iş stansiýasyny has ygtybarly etmek üçin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň