Kiçijik gönüburçly bankalar üçin YHZD-60S Doly awtoulag önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Ulanylýan gaplar: 1L-5L inedördül bankalar we tertipsiz bankalar (galyplary üýtgetmeli)
Çykyş: 60 CPM
Naprýa .eniýe: üç fazaly dört setirli 380V (dürli ýurtlara görä düzülip bilner)
Bütin setiriň güýji: 45KW
Ulanylýan beýiklik: 80mm-350mm
Bütin setiriň agramy: 13-nji programma
Howa basyşy: 0.6 MPA-dan pes däl
Bütin setiriň ölçegi: L7830 × W1700 × H2450mm
Baglanyşyň beýikligi: 1000 ± 10mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik prosesi

  • Ingerleşýän ýeri

  • Giňeltmek

  • Aşaky flanes

  • Aşakda tikin

  • Öçüriň

  • Iň ýokary flanes

  • Iň ýokary tikiş

Haryt bilen tanyşlyk

Bu önümçilik liniýasy, SHINYI tarapyndan Europeewropadan şuňa meňzeş önümçilik liniýasyna salgylanyp, ägirt uly täsir bilen döredildi. Bu önümçilik liniýasy garaşsyz intellektual eýeçilik hukugyna eýe.YHZD-60S önümçilik liniýasynyň iň ýokary tizligi 80 banka / min, durnukly iş şertlerinde bolsa 60 banka / min ýetip biler. Iki görnüşli galyplary kesgitleýji, goşa galyplary giňeltmek, ýekeje kelläniň aşagy flaneslemek we tikmek ýaly ösen usullary ulanýar. beden öwrüler, ýeke galyply ýeke kelläniň ýokarsy flanes we tikiş. Soňra beden gutarandan soň.

Haryt wideosy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň